Skip to content

News & Info

Projekt “Digitalna transformacija podjetja 2HM” prejel EU sofinanciranje

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja 2HM Logistics d.o.o. 

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja 2HM Logistics d.o.o. 

Cilji naložbe so: 

  • Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih, 
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, 
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 eur. 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/.  

Related news