Usługi frachtu lotniczego zapewniają znaczne korzyści pod względem czasu i kosztów transportu towarów. W rzeczywistości jest to na ogół najszybsza opcja transportu towarowego. Transport lotniczy zapewnia również wysoki poziom bezpieczeństwa. Towary wysyłane drogą lotniczą są znacznie mniej podatne na uszkodzenia lub zagubienie w transporcie niż towary wysyłane innymi środkami. Dzieje się tak, ponieważ obowiązują surowe procedury bezpieczeństwa w celu ochrony ich przesyłek.

2hm logistics: Fracht Lotniczny
2hm logistics: Fracht Lotniczny

Co to jest fracht lotniczy?

Fracht lotniczy to przewóz towarów samolotem. Można to zrobić albo lotem czarterowym, albo korzystając z pojemności ładunkowej linii lotniczej. Jest to na ogół najszybsza opcja transportu towarowego, ale jest też najdroższa.

Główną zaletą jest szybkość. Towary można przetransportować z jednego końca świata na drugi w ciągu kilku dni, a nie tygodni lub miesięcy drogą morską. To sprawia, że transport lotniczy jest atrakcyjną opcją dla firm, które muszą szybko przenosić produkty, które są wrażliwe na czas lub łatwo psują się.

Z drugiej strony główną wadą jest jego koszt. Wysyłka towarów drogą lotniczą jest zazwyczaj droższa niż wysyłka drogą morską ze względu na wysokie koszty paliwa.

Jaka jest różnica między frachtem lotniczym a frachtem lotniczym?

Fracht lotniczy to termin używany przy wysyłaniu towarów drogą lotniczą. Z drugiej strony ładunek lotniczy odnosi się do faktycznej przesyłki dostarczanej za pośrednictwem samolotu.

Ładunek lotniczy może być czarterowany lub planowany. Ładunki czarterowane są przewożone specjalnie zleconym lotem, podczas gdy ładunek regularny wykorzystuje zwykłą pojemność ładunkową linii lotniczej.

Jakie są główne rodzaje ładunków lotniczych?

Istnieją trzy główne rodzaje ładunków lotniczych: ekspresowe, ogólne, łatwo psujące się i niebezpieczne.

 • Ekspresowy ładunek lotniczy – Ekspresowy ładunek lotniczy to najszybszy i najdroższy rodzaj. Służy do przesyłek, które muszą być szybko dostarczone i wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

 • Ogólne ładunki lotnicze – General air Cargo is used for shipments that do not need to be delivered quickly and do not require a high level of security. 

 • Łatwo psujący się ładunek lotniczy -Łatwo psujący się ładunek lotniczy jest używany do przesyłek, które muszą być przechowywane w określonej temperaturze, takich jak żywność lub kwiaty.

 • Ładunek niebezpieczny to każdy rodzaj przesyłki, która może być szkodliwa dla ludzi, zwierząt lub środowiska. Ten rodzaj ładunku wymaga specjalnej obsługi i pakowania.

Ile kosztuje fracht lotniczy?

Usługi frachtu lotniczego zapewniają znaczne korzyści pod względem czasu i kosztów transportu towarów.

Nasze ceny są bardzo konkurencyjne; z połączeniami na całym świecie. Zadbamy o to, aby Twój towar dotarł do celu najszybszą i najbardziej ekonomiczną drogą.

Aby dowiedzieć się, ile będzie kosztował transport lotniczy Twoich towarów, skontaktuj się z nami, podając szczegóły przesyłki.

Ile czasu zajmuje dostarczenie ładunku lotniczego?

2hm logistics: Fracht Lotniczny
2hm logistics: Fracht Lotniczny

Czas potrzebny na dostarczenie ładunku lotniczego zależy od miejsca docelowego. Generalnie ładunek lotniczy jest dostarczany szybciej niż transport lądowy.

Aby dowiedzieć się, ile czasu zajmie przesyłka lotnicza Twojego towaru, skontaktuj się z nami, podając szczegóły przesyłki.

Co to jest CBM i jak to obliczyć?

CBM to skrót od „metry sześcienne”. Jest to jednostka miary używana do obliczania objętości ładunku. Aby obliczyć CBM swojej przesyłki, musisz znać wymiary ładunku w metrach.

Długość ładunku x szerokość x wysokość = CBM

podaj przykład, powiedzmy, że masz pudełko o długości 2 metrów, szerokości 2 metrów i wysokości 2 metrów. Na podstawie tych informacji wiemy, że objętość wynosi 2 x 2 x 2 = 8 m³.

Jeśli musisz wysłać trzy skrzynie, całkowity CBM Twojego ładunku wyniesie 8 m³ x 3 = 24 m³.

Jakie są korzyści wyboru usług frachtu lotniczego?

TIstnieje kilka korzyści z wyboru usług frachtu lotniczego, w tym:

 • Szybkość – fracht lotniczy to najszybsza opcja transportu towarowego. Towary można przetransportować z jednego końca świata na drugi w ciągu kilku dni, a nie tygodni lub miesięcy drogą morską.

 • Koszt — wysyłka towarów drogą lotniczą jest zazwyczaj droższa niż wysyłka drogą morską. Wynika to z wysokich kosztów paliwa i specjalnych kontroli. Jednak szybkość frachtu lotniczego często sprawia, że jest to bardziej opłacalna opcja dla firm, które muszą szybko przenosić produkty. Na koszty wpływa również sezon i dostępność powierzchni.

 • Bezpieczeństwo – fracht lotniczy to dobra opcja do transportu towarów wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

 • Elastyczność – Usługi frachtu lotniczego oferują wysoki stopień elastyczności pod względem harmonogramów i lokalizacji. To sprawia, że jest to idealna opcja dla firm, które muszą transportować towary w napiętym harmonogramie lub do odległych lokalizacji.

Jakie są wady frachtu lotniczego?

Istnieją pewne wady frachtu lotniczego, w tym:

 • Wysoki koszt – Wysoki koszt paliwa sprawia, że fracht lotniczy jest jedną z najdroższych opcji wysyłki towarów.

 • Kontrole bezpieczeństwa – W przypadku wysyłki specjalnego ładunku może nastąpić kontrola bezpieczeństwa, która może podnieść koszty wysyłki. Ponieważ w takich sytuacjach stosuje się specjalne techniki. Jednak ta procedura jest losowa i mało prawdopodobna.

 • Ograniczona pojemność – w samolocie dostępna jest ograniczona ilość miejsca na ładunek, co może utrudnić transport dużych przesyłek drogą powietrzną.

 • Wpływ na środowisko — transport lotniczy ma znaczący wpływ na środowisko ze względu na emisje emitowane przez samoloty. To staje się coraz ważniejsze, ponieważ firmy szukają sposobów na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko.

Powiązane pytania

Najlepszym sposobem na śledzenie przesyłki lotniczej jest skontaktowanie się z nami, ponieważ śledzimy dla Ciebie jej pozycję. Ponieważ usługi śledzenia online mogą nie aktualizować swoich danych, jesteśmy w stanie przekazywać Ci informacje w czasie rzeczywistym.
Procedury ochrony frachtu lotniczego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa towarów przewożonych drogą powietrzną. Procedury te zazwyczaj obejmują stosowanie plomb zabezpieczających, opakowań umożliwiających łatwe manipulowanie oraz urządzeń śledzących.
Lotniczy list przewozowy to dokument towarzyszący towarom wysyłanym drogą lotniczą. Zawiera informacje o nadawcy, odbiorcy i inne szczegóły dotyczące przesyłki.
Spedytor lotniczy to firma, która specjalizuje się w transporcie towarów drogą lotniczą. Zazwyczaj mają umowy z wieloma liniami lotniczymi, co daje im dostęp do szerokiej gamy opcji wysyłki”.