Letecká doprava poskytuje veľké výhody z hľadiska času a nákladov na prepravu tovaru. V skutočnosti je to vo všeobecnosti najrýchlejšia možnosť prepravy nákladu. Letecká nákladná doprava poskytuje aj vysokú úroveň bezpečnosti. Tovar prepravovaný letecky má oveľa menšiu pravdepodobnosť poškodenia alebo straty počas prepravy ako tovar prepravovaný inými spôsobmi. Na ochranu zásielok sa totiž uplatňujú prísne bezpečnostné postupy.

Letecká doprava, 2hm logistics

Čo je to letecká doprava?

Letecká nákladná doprava je preprava tovaru lietadlom. Môže sa uskutočniť buď charterovým letom, alebo využitím nákladnej kapacity leteckej spoločnosti. Vo všeobecnosti je to najrýchlejšia možnosť prepravy nákladu, zároveň aj najdrahšia.

Hlavnou výhodou je jej rýchlosť. Tovar možno prepraviť z jedného konca sveta na druhý v priebehu niekoľkých dní, na rozdiel od týždňov alebo mesiacov pri námornej preprave. To robí leteckú dopravu atraktívnou možnosťou pre spoločnosti, ktoré potrebujú rýchlo prepraviť výrobky, ktoré sú citlivé na čas alebo sa môžu pokaziť.

Na druhej strane hlavnou nevýhodou sú náklady. Letecká preprava tovaru je vo všeobecnosti drahšia ako námorná preprava z dôvodu vysokých nákladov na palivo.

Požiadať o cenovú ponuku

Aký je rozdiel medzi leteckou nákladnou dopravou a leteckým nákladom?

Letecký náklad je pojem používaný pri leteckej preprave tovaru. Na druhej strane letecký náklad označuje samotnú zásielku, ktorá sa doručuje prostredníctvom lietadla.

Letecký náklad môže byť buď charterový, alebo bežný. Charterový náklad sa prepravuje špeciálne objednaným letom, zatiaľ čo pri bežnom náklade sa využíva štandardná nákladná kapacita leteckej spoločnosti.

Aké sú hlavné typy nákladu v leteckej doprave?

Existujú tri hlavné typy leteckého nákladu: expresný, bežný, rýchlo sa kaziaci a nebezpečný.

 • Expresný letecký náklad – Expresný letecký náklad je najrýchlejší a najdrahší typ. Používa sa na zásielky, ktoré sa musia doručiť rýchlo a vyžadujú si vysokú úroveň bezpečnosti.
 • Bežný letecký náklad– Bežný letecký náklad sa používa pri zásielkách, ktoré nie je potrebné doručiť rýchlo a nevyžadujú si vysokú úroveň bezpečnosti. 
 • Rýchlo sa kaziaci letecký náklad – Rýchlo sa kaziaci letecký náklad sa používa na zásielky, ktoré sa musia uchovávať pri určitej teplote, napríklad potraviny alebo kvety.
 • Nebezpečný náklad – Nebezpečný náklad je akýkoľvek druh zásielky, ktorý môže byť škodlivý pre ľudí, zvieratá alebo životné prostredie. Tento typ nákladu si vyžaduje špeciálnu manipuláciu a balenie.

Koľko stojí letecká doprava?

Služby leteckej nákladnej dopravy poskytujú značné výhody z hľadiska času a nákladov na prepravu tovaru.

Naše ceny sú veľmi konkurencieschopné; so spojkami po celom svete. Zabezpečíme, aby váš tovar cestoval najrýchlejšou a najhospodárnejšou cestou do miesta určenia.

Ak chcete zistiť, koľko bude stáť letecká preprava vášho tovaru, kontaktujte nás a uveďte podrobnosti o vašej zásielke.

Ako dlho trvá doručenie nákladu leteckou dopravou?

Čas potrebný na doručenie leteckého nákladu závisí od miesta určenia. Vo všeobecnosti sa letecký náklad doručuje rýchlejšie ako pozemná preprava.

Ak chcete zistiť, ako dlho bude trvať letecká preprava vášho tovaru, kontaktujte nás a uveďte podrobnosti o vašej zásielke.

Letecká doprava, 2hm logistics

Čo sú to kubické metra a ako sa počítajú?

Kubické metre sú mernou jednotkou používanou na výpočet objemu nákladu. Na výpočet kubických metrov vašej zásielky potrebujete poznať rozmery nákladu v metroch.

Dĺžka nákladu x šírka x výška = kubické metre

Povedzme, že máte škatuľu dlhú 2 metre, širokú 2 metre a vysokú 2 metre. Na základe týchto informácií vieme, že objem je 2 x 2 x 2 = 8 m³.

Ak potrebujete prepraviť tri škatule, celkový metre kubcké vášho nákladu budú predstavovať 8 m³ x 3 = 24 m³.

Aké sú výhody leteckej dopravy?

Ltecká doprava prináša niekoľko výhod, vrátane:

 1. Rýchlosť – letecká nákladná doprava je najrýchlejšou možnosťou prepravy nákladu. Tovar možno prepraviť z jedného konca sveta na druhý v priebehu niekoľkých dní, na rozdiel od týždňov alebo mesiacov pri námornej preprave.
 2. Náklady – letecká preprava tovaru je vo všeobecnosti drahšia ako námorná preprava. Dôvodom sú vysoké náklady na palivo a špeciálne kontroly. Rýchlosť leteckej prepravy však často predstavuje nákladovo efektívnejšiu možnosť pre spoločnosti, ktoré potrebujú rýchlo prepraviť výrobky. Náklady ovplyvňuje aj ročné obdobie a dostupnosť priestoru.
 3. Bezpečnosť – letecká nákladná doprava je dobrou voľbou na prepravu tovaru, ktorý si vyžaduje vysokú úroveň bezpečnosti.
 4. Flexibilita – Služby leteckej nákladnej dopravy ponúkajú vysokú mieru flexibility, pokiaľ ide o harmonogramy a miesta. To z nej robí ideálnu možnosť pre podniky, ktoré potrebujú prepravovať tovar podľa časového harmonogramu alebo na vzdialené miesta.

Aké sú nevýhody leteckej nákladnej dopravy?

Letecká doprava má aj svoje nevýhody:

 1. Vysoké náklady – vysoké náklady na palivo robia leteckú nákladnú dopravu jednou z najdrahších možností prepravy tovaru.
 2. Bezpečnostné kontroly – V prípade prepravy špeciálneho nákladu môže dôjsť k bezpečnostnej kontrole, čo môže zvýšiť náklady na prepravu. V týchto situáciách sa používajú špeciálne techniky. Takéto prípady sú však veľmi zriedkavé a najmä náhodné.
 3. Obmedzená kapacita – V lietadlách je pre náklad k dispozícii obmedzené množstvo priestoru, čo môže sťažovať leteckú prepravu veľkých zásielok.
 4. Vplyv na životné prostredie – Letecká nákladná doprava má významný vplyv na životné prostredie v dôsledku emisií uvoľňovaných lietadlami. Táto skutočnosť je čoraz dôležitejšia, pretože spoločnosti z celého sveta hľadajú spôsoby, ako znížiť svoj vplyv na životné prostredie.

Súvisiace otázky

Ako sledovať leteckú zásielku?

Najlepší spôsob, ako sledovať leteckú zásielku, je kontaktovať nás, pretože sledujeme jej polohu za vás. Keďže online služby sledovania môžu mať problém s aktualizáciou svojich údajov, sme schopní poskytnúť vám informácie v reálnom čase.

Aké sú bezpečnostné postupy leteckej nákladnej dopravy?

Bezpečnostné postupy leteckej nákladnej dopravy sú navrhnuté tak, aby zabezpečili bezpečnosť tovaru. Tieto postupy zvyčajne zahŕňajú používanie bezpečnostných plomb, obalov, ktoré umožňujú manipuláciu, a sledovacích zariadení.

Čo je to Air Waybill?

Air Waybill je dokument, ktorý sprevádza tovar prepravovaný letecky. Obsahuje informácie o odosielateľovi, príjemcovi a ďalšie podrobnosti o zásielke.

Kto je letecký špeditér?

Letecký špeditér sa špecializuje na leteckú prepravu tovaru. Zvyčajne má zmluvy s viacerými leteckými spoločnosťami, čo mu umožňuje prístup k širokej škále možností prepravy.