Papierovanie je náročné. Chápeme to. Preto máme v spoločnosti 2hm logistics službu colnej deklarácie, ktorá je navrhnutá tak, aby bol tento proces pre vás čo najjednoduchší a bezbolestný. Naši odborníci na colné odbavenie vám pomôžu so všetkými formalitami a zabezpečia, aby bol váš tovar rýchlo a efektívne preclený. Aby ste sa mohli venovať svojmu podnikaniu.

Colná Deklarácia, 2hm logistics

Čo je colná deklarácia?

Colná deklarácia je proces, pri ktorom váš tovar prejde colným konaním, aby mohol byť dovezený do krajiny. Tento proces môže byť komplikovaný a časovo náročný, ale naši odborníci sa o všetko postarajú za vás.

Požiadať o cenovú ponuku

Prečo je potrebná colná deklarácia dovážaného tovaru?

Väčšina krajín má zákony a predpisy, ktoré upravujú dovoz tovaru. Tieto zákony sú určené na ochranu hospodárstva, bezpečnosti a životného prostredia krajiny. Aby ste zabezpečili, že váš tovar bude spĺňať všetky príslušné zákony a predpisy, budete musieť získať colné odbavenie. Ide o dokument, ktorý potvrdzuje, že váš tovar je povolené dovážať do krajiny.

Prečo by ste mali využiť služby colného sprostredkovateľa alebo colného deklaranta?

Colný sprostredkovateľ alebo colný deklarant je profesionál, ktorý je vyškolený a má skúsenosti s procesom colnej deklarácie. Pomôže vám so všetkými formalitami a zabezpečia, aby bol váš tovar preclený rýchlo a efektívne.

V spoločnosti 2hm logistics máme tím skúsených colných deklarantov, ktorí vám pomôžu so všetkými potrebami v oblasti colnej deklarácie.

Colná deklarácia môže byť zložitý a časovo náročný proces, ale naši odborníci vám ho môžu uľahčiť. Postaráme sa o všetky dokumenty a zabezpečíme, aby bol váš tovar preclený rýchlo a efektívne. Takže sa môžete venovať svojmu podnikaniu. Kontaktujte nás ešte dnes

Ako vyzerá proces colnej deklarácie?

Proces colného konania sa môže líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej dovážate, a od typu dovážaného tovaru. Existuje však niekoľko všeobecných krokov, ktorými sa riadia všetky dovozné procesy.

 • Identifikujte platné zákony a predpisy – Prvým krokom je identifikácia zákonov a predpisov, ktoré sa vzťahujú na váš tovar. Môže ísť o zložitý proces, ale naši odborníci vám pomôžu zorientovať sa v spleti zákonov a predpisov.
 • Získajte požadované dokumentys –Po identifikácii platných zákonov a predpisov je potrebné získať požadované dokumenty. Tie môžu zahŕňať dovoznú licenciu, osvedčenie o pôvode a nákladný list.
 • Predložte dokumenty colným orgánom –Keď máte všetky požadované dokumenty, musíte ich predložiť colným orgánom. Môžete to urobiť elektronicky alebo osobne.
 • Zaplaťte všetky príslušné dane alebo poplatky – Po predložení dokumentov musíte zaplatiť všetky príslušné dane alebo poplatky. Tie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej dovážate, a typu dovážaného tovaru.
 • Vyzdvihnutie tovaru – Po zaplatení daní a poplatkov si budete môcť vyzdvihnúť svoj tovar. Pred vyzdvihnutím tovaru môže byť potrebné predložiť doklad o zaplatení a ďalšie dokumenty.

Aké dokumenty potrebujem?

Doklady, ktoré potrebujete na colnú deklaráciu, sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej dovážate, a od typu dovážaného tovaru. Existujú však niektoré všeobecné dokumenty, ktoré sa vyžadujú pri všetkých dovozných procesoch.

Dovozná licencia

Osvedčenie o pôvode je dokument, ktorý dokazuje, odkiaľ váš tovar pochádza. Môže to byť dôležité na colné účely a na určenie platných daní alebo ciel.

Osvedčenie o pôvode

Osvedčenie o pôvode je dokument, ktorý dokazuje, odkiaľ pochádzajú vaše tovary. Toto môže byť dôležité pre colné účely a pre určenie príslušných daní alebo taríf.

Konosament

Konosament je doklad, ktorý dokazuje, že ste vlastníkom dovážaného tovaru. Tento dokument zvyčajne vydáva prepravná spoločnosť.

Ako dlho trvá tento proces?

Čas potrebný na získanie colného povolenia sa môže líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej dovážate, a od typu dovážaného tovaru. Proces však zvyčajne trvá niekoľko dní.

Čo sa stane po ukončení procesu colného konania?

Po ukončení colného konania si budete môcť vyzdvihnúť svoj tovar. Pred vyzdvihnutím tovaru môže byť potrebné predložiť doklad o zaplatení a ďalšie dokumenty.
Ak dovážate tovar do krajiny, budete musieť získať colné povolenie. Ide o dokument, ktorý potvrdzuje, že váš tovar je povolené dovážať do krajiny.

Koľko stojí colná deklarácia?

Náklady na colnú deklaráciu sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej dovážate, a od typu dovážaného tovaru. Existujú však určité všeobecné poplatky, ktorými sa riadia všetky dovozné procesy.

 • Poplatok za dovoznú licenciu – Poplatok za dovoznú licenciu je poplatok, ktorý vyberajú orgány za vydanie dovoznej licencie. Tento poplatok sa môže líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej dovážate.to.
 • Poplatok za osvedčenie o pôvode –Poplatok za osvedčenie o pôvode je poplatok, ktorý vyberajú orgány za vydanie osvedčenia o pôvode. Tento poplatok sa môže líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej dovážate.
 • Poplatok za konosament –Konosamentový poplatok je poplatok účtovaný prepravnou spoločnosťou za vystavenie konosamentu. Tento poplatok sa môže líšiť v závislosti od spoločnosti, ktorú využívate.
 • Poplatky za colné konanie – Poplatky za colné konanie si účtujú colné orgány za spracovanie vašich dokumentov a preclenie vášho tovaru. Tieto poplatky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, do ktorej dovážate.
 • Ďalšie poplatky – S dovozom tovaru do krajiny môžu byť spojené aj ďalšie poplatky. Môžu zahŕňať dane, clá a iné poplatky.

Prečo colná deklarácia trvá tak dlho?

Niekedy proces colného konania trvá dlhšie ako zvyčajne. Môže to byť spôsobené viacerými faktormi, ako napr:

 • krajina, do ktorej dovážate, má veľa byrokracie
 • colné orgány dobre nerozumejú typu tovaru, ktorý dovážate
 • Vaše doklady nie sú v poriadku
 • nezaplatili ste všetky požadované poplatky
 • Váš tovar je zdržaný inými zásielkami
 • Je problém s dokumentmi
 • Ako môžem proces urýchliť?

Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste sa pokúsili urýchliť proces colného konania:

Súvisiace otázky

Čo znamená neúspešná elektronická colná deklarácia?

Neúspešné elektronické colné konanie znamená, že colný orgán nie je schopný spracovať vaše colné dokumenty elektronicky. Môže to byť spôsobené viacerými dôvodmi, napríklad nesprávnymi alebo chýbajúcimi informáciami.

Čo je to colná zábezpeka?

Colná zábezpeka je druh poistenia, ktoré pokrýva náklady na prípadné clo a dane, ktoré by ste mali zaplatiť, ak váš tovar nebude vpustený do krajiny.

Čo je dovozná kvóta?

Dovozná kvóta je obmedzenie množstva tovaru, ktoré možno doviezť do krajiny. Zvyčajne sa to robí na ochranu domáceho trhu pred zahraničnou konkurenciou.

Kto platí colnú deklaráciu?

Za zaplatenie colných poplatkov je zodpovedný dovozca.

Čo znamená, že sa vyžaduje formálne colné konanie?

Formálne požadované colné konanie znamená, že colný orgán musí vidieť originálne dokumenty, aby mohol precliť váš tovar.